Chữ ký

Giấc mơ chữ ký nói về việc tuân thủ một thỏa thuận và bạn phải nhớ những gì bạn cảm thấy trong giấc mơ để có thể phân tích xem liệu giấc mơ này có nói về mong muốn quá mức để ràng buộc một tình huống khiến bạn lo lắng hay không.