Con tem

Tem thư thiếu ý nghĩa, vậy hãy nói về con tem dùng để in trên chất liệu chì, sáp hoặc sáp niêm phong. Đó là một dấu hiệu của quyền hạn và tính hợp pháp tương đương với chữ ký của những gì được in trên đó. Nó cũng tượng trưng cho sự bí mật, sự bảo vệ và sự trinh nguyên.