Khát nước

Thông thường nó phản ánh một nhu cầu thực sự. Nếu không thì nó tượng trưng cho khát vọng cháy bỏng về một điều gì đó thần bí hoặc tôn giáo trừ khi chúng ta bị ép uống nước bùn hoặc nước nóng, trong trường hợp đó, nó cho thấy sự lừa dối, thất vọng hoặc cam chịu trước điều không thể tránh khỏi.