Đầu gối

Mơ thấy mình quỳ gối trước một ai đó, đại diện cho sự khuất phục và mặc cảm xã hội của chúng ta với người đó. Nếu đầu gối của chúng ta yếu, da hoặc gãy, thì những giấc mơ như vậy báo hiệu về hoàn cảnh xã hội nghèo nàn mà chúng ta đang ở hiện tại hoặc sắp xảy ra.