Vườn

Đi dạo trên vườn có nghĩa là bình an tinh thần, sức khỏe và cuộc sống lâu dài. Làm vườn có nghĩa là những thú vui viển vông và thái quá.