Chủ nhân

Trở thành chủ sở hữu cho thấy rằng việc bạn vội vàng giải quyết các vấn đề của mình khiến bạn bỏ qua những điều cần thiết. Nếu ai đó khác là chủ sở hữu, thì nó sẽ thông báo về sự thay đổi trong quan điểm sẽ khiến bạn thất vọng.