gà tây

Tượng trưng cho sự giàu có và khả năng sinh sản. Thông báo một kỳ nghỉ gia đình sắp tới.