Ba lô

Nếu nó đầy, nó tượng trưng rằng chúng ta có những bí mật được giữ kín. Nếu nó trống rỗng chứng tỏ chủ nhân của chiếc ba lô không có khả năng giữ bí mật. Để mất ba lô có nghĩa là ai đó biết bí mật của chúng tôi. Nếu chúng ta bị cướp, ai đó sẽ tìm ra những gì chúng ta không muốn họ biết.