Chuột, Chuột

Chuột hoặc chuột trong giấc mơ báo trước về khả năng xảy ra trộm cướp, hỏa hoạn, nguy hiểm hoặc chiến đấu nguy hiểm.