Mùa đông

Đôi khi đó là điềm báo của thời kỳ thăng hoa. Những lần khác, nó khuyên chúng ta nên dừng lại để thiền, suy ngẫm và tổ chức lại các ý tưởng, sức mạnh và kỹ năng, nếu chúng ta muốn tiếp tục tiến lên.