Làm khô

Nằm mơ thấy mình đang sấy khô một thứ gì đó và tùy thuộc vào thứ mà bạn đang cố làm khô trong giấc mơ là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của bạn với người khác sẽ thay đổi đáng kể. Nói chung, giấc mơ thể hiện sự hòa giải với ai đó trong gia đình bạn (vợ / chồng hoặc bạn bè). Có thể bạn nhận được sự giúp đỡ bất ngờ trong một số công việc tế nhị mà bạn quản lý; nhờ đó, bạn sẽ có sự ổn định tuyệt vời và các điều kiện công việc của bạn sẽ được cải thiện.