Khách sạn

Nếu chúng ta mơ thấy mình sống trong một khách sạn, điều đó cho thấy mong muốn về một cuộc sống sang trọng hơn và tươi sáng hơn. Nếu chúng ta coi mình là người quản lý của một khách sạn, điều đó phản ánh mong muốn của chúng ta là có quyền đối với người khác hoặc xử lý họ. – Nằm mơ thấy mình bị lạc trong khách sạn cho thấy rằng trong cuộc sống thực chúng ta đang sợ hãi trước những hoàn cảnh đi chệch hướng với những hoàn cảnh mà chúng ta quen thuộc.