Hư hại

Nằm mơ thấy mình bị hư hại hoặc bị thương là điềm báo những điều tốt lành sắp đến.