Tro

Những giấc mơ tro thường ám chỉ các sự kiện hoặc hậu quả của các sự kiện trong quá khứ. Những giấc mơ về tro bụi luôn là một điềm xấu, bởi vì khi đề cập đến tương lai, nó gợi ý những tình huống khó chịu, chẳng hạn như thất bại trong các vấn đề đang được xử lý và trong một số trường hợp, thậm chí một cái chết sẽ ảnh hưởng phần nào đến người mơ. Ashes ám chỉ rằng người mơ có một mặc cảm tự ti, trong một số trường hợp, điều này giúp loại bỏ sự nghi ngờ và sự tấn công của kẻ thù.