Kẻ thù

Nằm mơ thấy mình đánh bại chúng nghĩa là ngoài đời chúng ta quyết tâm đánh bại chúng. Nói chuyện với họ cho thấy mong muốn giải quyết những khác biệt của chúng ta một cách hòa bình.