Lưỡi

Để cắt đứt bản thân với một điều cho thấy bạn phải cực kỳ cẩn thận với những gì bạn nói hoặc nhận xét trước mặt người khác. Cạo râu có nghĩa là bạn sẽ có thể giải quyết các vấn đề dù là ngắn hạn hay dài hạn.