Ngất xỉu

Đó là lời hứa về niềm vui ngắn hạn sẽ nguy hiểm đến sức khỏe hoặc danh tiếng.