Tạp dề

Tượng trưng cho công việc và sự bảo vệ của công việc nếu nó sạch sẽ. Nếu nó bẩn thỉu, nó sẽ thông báo những tranh cãi và mất trật tự tại nơi làm việc.