Cắt bao quy đầu

Đó là một cảnh báo rằng chúng ta phải giám sát hoạt động kinh doanh của mình chặt chẽ hơn.