Rơi

Ngã chỉ ra sự sợ hãi. Nếu chúng ta ngã và đứng dậy ngay lập tức, điều đó cho thấy rằng chúng ta sẽ sớm khôi phục lại niềm tin vào bản thân. Nếu chúng tôi đứng dậy, nguy cơ mất mát vật chất. Trượt hoặc rơi từ rất thấp, chỉ cảnh báo chúng ta không có sơ suất. Chìm trong bùn, thất vọng. Rơi xuống nước, tiềm ẩn bệnh hiểm nghèo. Từ một nơi cao có nghĩa là nghịch cảnh. Nếu rơi xuống vực sâu là điềm báo rất xấu. Nhìn thấy người khác ngã, ai đó có thể sẽ bị hủy hoại và chúng ta sẽ phải làm rất nhiều điều đó.