Xà lách

Giấc mơ này là một lời cảnh báo rằng chúng ta nên quan tâm đến chế độ ăn uống của mình.