Sương mù

Đó là một lời cảnh báo rằng chúng ta nên thận trọng trước khi đưa ra quyết định.