Cửa sổ

Nhìn thấy một cửa sổ đang mở và nhìn ra bên ngoài để xem phong cảnh rõ ràng, cho thấy mong muốn của chúng ta về việc biết trước tương lai và ý thức tìm kiếm một viễn cảnh lớn hơn, những quan điểm mới. Ở trong một căn phòng có cửa sổ đóng hoặc chúng đang hiển thị bóng tối hoặc cửa sổ có rào chắn, cho thấy chúng ta bị cô lập và không có khả năng nhìn thấy những chân trời mới.