Màu vàng

Đó là màu của trực giác và trí thông minh.