Ca ngợi

Chúng ta cũng sẽ nhận được chúng trong cuộc sống thực, nhưng chúng ta không nên tin tưởng vào chúng.