Kết hôn

Trong giấc mơ, hôn nhân thường là biểu tượng của sự kết hợp giữa các mặt đối lập. Vì vậy, nó có thể là một khát vọng của sự cân bằng hoặc hợp nhất. Nó cũng có thể là mong muốn kết hôn hoặc mặt khác, cho một số tự do cá nhân mà nó ngụ ý. Giấc mơ này cũng có thể cho thấy một số vấn đề hoặc hậu quả tiêu cực do các quyết định đã được đưa ra gần đây.