Marathon

Mơ thấy bạn đang chạy marathon thể hiện cuộc sống của bạn và cách bạn sống. Bạn nên xem xét cảm nhận của mình về cuộc chạy marathon đó và bạn hoàn thành nó theo cách nào.