trượt băng

Cảnh báo về một tình huống tế nhị mà chúng ta phải sử dụng những kỹ năng tuyệt vời và sự khôn khéo để thành công.