Mù màu

Có thể giấc mơ cho thấy bạn có xu hướng quên đi những sắc thái của hoàn cảnh cuộc sống. Nó có thể là một lời mời để xem xét bất kỳ mối quan hệ mâu thuẫn nào khiến bạn lo lắng ngày hôm nay một cách khách quan hơn, ở nơi làm việc hoặc lĩnh vực tình cảm. Tránh các tình huống mơ hồ.