Nếu chúng ta bị mù trong giấc mơ, chúng ta phải suy nghĩ về một vấn đề đang rình rập tâm trí của chúng ta, và khả năng là chúng ta không nâng cao nó đúng cách. Giấc mơ muốn nói cho chúng ta biết về việc cần phải xem xét kỹ lưỡng mọi chi tiết của vấn đề.