Nhà giam

Nằm mơ thấy nhà tù tượng trưng cho một khoảng thời gian chờ đợi trước những thay đổi sắp tới, và chúng ta sẽ cần phải ghi nhớ những cảm xúc của mình trong giấc mơ, để có cách lý giải tốt hơn. Nếu chúng ta đau khổ, điều đó có thể cho thấy rằng chúng ta chưa sẵn sàng đối mặt với thực tế, và nếu cũng xuất hiện một người cai ngục ủ rũ, điều đó có nghĩa là chúng ta phải quay lại và suy ngẫm về những sự kiện trong quá khứ đã khởi nguồn cho những thay đổi này mà chúng ta sợ hãi.