Ban công

Khi chúng ta ngắm nhìn ban công, có nghĩa là công lao của chúng ta sẽ được ghi nhận và khen thưởng. Nếu chúng ta nhìn vào ban công với một người khác, tùy thuộc vào việc chúng ta cảm thấy tốt hay không tốt với công ty này, nó có thể được hiểu là sự sợ hãi hoặc vui mừng khi một phần tiềm ẩn của bản thân được đưa ra ánh sáng. Các tác giả khác cho rằng trong trường hợp người đi cùng chúng tôi trên ban công là người khác giới, điều đó tượng trưng cho sự sợ hãi trước những lời đồn đại hoặc vu khống về hành vi của chúng tôi trong cuộc sống riêng tư.