Diễn viên

Nếu chúng ta đang hành động trong giấc mơ có nghĩa là chúng ta phải tìm ra vai trò của mình và mọi việc sẽ diễn ra mà không gặp khó khăn gì. Nhưng nếu chúng ta là khán giả trong giấc mơ và chúng ta đang xem màn trình diễn, chúng ta có thể hiểu đó là lời cảnh báo về sự phù phiếm trong các mối quan hệ và tình bạn của chúng ta.