Áo choàng ngoài

Có nghĩa là chúng ta đang che giấu tính cách của mình và nó sẽ phụ thuộc vào loại áo khoác, cách giải thích được đưa ra cho giấc mơ. Chúng ta cũng cần xem xét xem trong giấc mơ, chúng ta có được bảo vệ bởi chiếc áo khoác ngoài trời lạnh, mưa … hay không và chiếc áo khoác đó có mang lại cho chúng ta cảm giác nặng nề hay thoải mái hay không. Trong mọi trường hợp, giấc mơ này sẽ cho chúng ta biết về một số khía cạnh trong tính cách của chúng ta liên quan đến cách chúng ta thể hiện với người khác.