Ngọc bích

Nhìn thấy ngọc bích trong giấc mơ đại diện cho sự bảo vệ của thiên đường. Nó cũng đại diện cho sự cởi mở và hiểu biết về vô thức của bạn.