Lăng mộ

Thấy một ngôi mộ trong giấc mơ có nghĩa là những khía cạnh tiềm ẩn của bản thân bạn, những mất mát và nợ nần. Nằm mơ thấy ngôi mộ của chính mình báo hiệu rằng một chương của cuộc đời bạn sẽ kết thúc.