Đá

Đi giữa những tảng đá cho thấy bạn sẽ là nạn nhân của việc bị lừa dối. Đá quý có nghĩa là sự thỏa mãn vô ích và phù du.