Sự khôn ngoan

Nằm mơ thấy mình khôn ngoan thể hiện tiềm năng thành công và những quyết định tuyệt vời của bạn. Giấc mơ này có thể là sự khẳng định lại những quyết định may mắn mà bạn sẽ đưa ra.