Cuộc cách mạng

Nằm mơ thấy một cuộc cách mạng đại diện cho những thay đổi khó chịu nhưng quan trọng trong cuộc sống của bạn.