Hồi sinh

Nằm mơ thấy sự sống lại có nghĩa là bạn sẽ vượt qua được những trở ngại và đạt được mục tiêu. Nó cũng là một dấu hiệu của các lực lượng và năng lượng đổi mới.