Sửa

Mơ thấy sửa chữa có nghĩa là bạn đang trải qua một giai đoạn phục hồi. Nằm mơ thấy bạn đang sửa quần áo tượng trưng rằng sẽ có cải thiện trong một số tình huống phức tạp.