Qui định

Để xem các quy tắc trong một giấc mơ chỉ ra mối quan tâm và bí mật. Nó cũng có thể cho thấy rằng bạn nên cẩn thận trong việc đưa ra quyết định.