Nổi dậy

Chiêm bao thấy một cuộc nổi loạn trong giấc mơ báo trước những xung đột lớn.