Phân biệt chủng tộc

Nằm mơ thấy phân biệt chủng tộc cho thấy rằng bạn chỉ trích quá nhiều và phán xét mọi người trong các tình huống. Mơ thấy bạn phân biệt chủng tộc cho thấy bạn đang phủ nhận việc bị gạt sang một bên.