Cherub

Nằm mơ thấy quả châu là một trong những giấc mơ đẹp nhất. Trong những giấc mơ này, có thể mong đợi rằng tất cả những vấn đề hiện đang làm phiền bạn sẽ kết thúc. Nằm mơ thấy một quả châu buồn có nghĩa là một sự thay đổi xấu.