Thử thai

Mơ thấy mình đi thử thai có thể cho thấy một giai đoạn mới trong cuộc sống (một công việc mới, một mối quan hệ, v.v.).