Đồng xu

Nhìn thấy một đồng xu trong giấc mơ cho thấy bạn lo sợ về sự nghèo khó hoặc một số tổn thất tài chính. Mặt khác, giấc mơ tượng trưng cho tài năng, nghị lực và sự kiên trì của bạn. Đồng xu sáng có nghĩa là may mắn. Tìm thấy đồng xu trong giấc mơ cho thấy rằng bạn đang khám phá tài năng tiềm ẩn của mình.