Hành lang

Nằm mơ thấy một hành lang đại diện cho một con đường mới trong cuộc sống thực của bạn và một giai đoạn chuyển tiếp mới. Trong những giấc mơ, một hành lang cũng là một biểu tượng của con đường tâm linh, tình cảm hoặc tinh thần. Nằm mơ thấy bạn đang đi qua một hành lang dài thể hiện nhu cầu tránh một tình huống hoặc một hành vi lặp lại của bạn.