Thiếu trách nhiệm

Nằm mơ thấy mình bị kiện vì sơ suất cho thấy bạn cần phải thay đổi thái độ.