Pha trộn

Nằm mơ thấy bạn đang trộn một thứ gì đó có nghĩa là bạn sẽ tạo ra một tình huống phức tạp và khó khăn.